Punkt Przedszkolny Supełek

zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat

 

Punkt Przedszkolny „Supełek” powstał jako kontynuacja edukacyjnych zajęć ogólnorozwojowych „Klub Małego Przedszkolaka”, prowadzonych od 2013 roku przez Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne „Supełek” w Siechnicach. Od 2016 roku realizujemy wychowanie przedszkolne jako Przedszkole Niepubliczne.

 

 

 

 

 

 

„Supełek’’ to miejsce wyjątkowe, w którym wszystkie dzieci traktujemy indywidualnie. Pomagamy rozwijać talenty
i zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i stawiać czoła trudnościom. Staramy się tworzyć idealne miejsce, które pozwoli dzieciom na dobry start w szkole podstawowej, a rodzice będą mogli liczyć na wsparcie wykwalifikowanej kadry.

 

 

 

 

 

 

Mowa i komunikacja oraz umiejętności percepcyjne i motoryczne warunkują prawidłowy rozwój poznawczy, dlatego ich stymulacji poświęcamy szczególną uwagę. Prowadzimy  autorski program intensywnego wspomagania rozwoju mowy, który realizowany jest w formie grupowych zajęć
z logopedą

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy indywidualne zajęcia
z logopedą i psychologiem, a dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy wsparcie nauczyciela wspomagającego.
W swojej pracy sięgamy do sprawdzonych metod, wykorzystując m.in. elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Integracji Sensorycznej.

Dzieci uczestniczą także w zajęciach rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, w warsztatach teatralnych, dogoterapeutycznych.

 

 Nasza kadra to pedagodzy i terapeuci
z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi (także z dziećmi
o nieharmonijnym rozwoju).
Stale podnosimy swoje umiejętności na specjalistycznych kursach i szkoleniach. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, starannie dobieramy materiały i pomoce edukacyjne, aby pomagały lepiej zrozumieć otaczający świat i odkrywać go wszystkimi zmysłami.

 

 

 

 

Posiadamy pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

W sprawie zapisu dziecka prosimy o kontakt pod nr telefonu 604972440
lub mailowo: biuro@supelek.net.pl

 

Ramowy plan dnia w naszym przedszkolu:

 

7.30.00 – 8.30 Powitanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8.30 – 9.00 Zajęcia logopedyczne

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne (podstawa programowa)

10.00 – 10.15 Czynności higieniczne, śniadanie

10.15 – 10.30 Zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe

10.30 – 11.00 Zajęcia plastyczne, podstawa programowa

11.00 – 11.45 Spacer lub zajęcia ruchowe

11.45 – 12.15 Czynności higieniczne po spacerze, mycie rączek,

12.30 – 13.00 Zupa

13.00 - 14.00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, czytanie bajek, zabawy w kącikach zainteresowań

14.15 - 14.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

14.30 - 15.00 Obiad - drugie danie

17.00 - pożegnanie dzieci

 

Tygodniowy rozkład zajęć:

 

Poniedziałek


- Warsztaty logopedyczne „Słyszę, mówię, rozumiem” – codziennie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Bajkoczytanie -

 wizyty Pani bibliotekarki (co 2 tygodnie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

 

- Zajęcia edukacyjne z psem terapeutycznym (dogoterapia) –
1 raz w miesiącu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Warsztaty teatralne ( co 2 tygodnie)

 

Środa

 

- Warsztaty logopedyczne „Słyszę, mówię, rozumiem”

 

- Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siechnicach
(co 2 tygodnie)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

- Warsztaty logopedyczne „Słyszę, mówię, rozumiem”

 

- Rytmika