Drodzy Rodzice!

- jeśli coś Was niepokoi w rozwoju mowy Waszego dziecka,
- jeśli nie jesteście pewni, czy mowa rozwija się prawidłowo,
- jeśli dziecko nie mówi lub mówi mało, a jego mowa odbiega od poziomu mowy rówieśników
- jeśli odnosicie wrażenie, że dziecko nie rozumie pytań i poleceń

zapraszam na konsultację logopedyczną.

Wszystkich chętnych do skorzystania z konsultacji, proszę o rezerwację terminu pod nr tel. 604 972 440


Kiedy do logopedy?

 

Do logopedy należy zgłosić się, gdy:

  • dziecko 6 – 7 miesięczne nie gaworzy

  • pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia dziecko nie wypowiada wyrazów dźwiękonaśladowczych np. miau, mu, bam oraz krótkich wyrazów nazywających przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia np. mama, tata, lala

  • u dwulatka:

- nie pojawiają się wypowiedzi dwuczłonowe i ok. 2,5 lat proste zdania

- nie rozumie wypowiedzi i pytań kierowanych do niego

- nie wykonuje prostych poleceń

- oddycha przez usta, sprawia wrażenia jakby miało stale zatkany nos, a język wsuwa między zęby

- ma problem z gryzieniem, żuciem i połykaniem stałych pokarmów

 

  • trzylatek:

- nie mówi lub mówi bardzo mało

- poziom rozwoju mowy odbiega znacznie od mowy rówieśników, nie wymawia głosek charakterystycznych dla swojego wieku

- w trakcie mówienia wsuwa język między zęby i oddycha przez usta

 

  • u czterolatka:

- nie pojawiają się głoski s,z,c,dz lub są zmiękczane i wymawiane jako ś, ź, ć, dź

- mowa jest niezrozumiała dla otoczenia i znacznie odbiega od mowy rówieśników

- z trudnością wypowiada niezbyt skomplikowane wyrazy, ma problemy z zapamiętywaniem nazw oraz krótkich wierszyków i piosenek

 

  • pięciolatek:

- nie wymawia lub deformuje głoski szumiące (sz, ż, cz, dż)

-  mowa nadal jest niezrozumiała dla otoczenia i odbiega znacznie od poziomu mowy rówieśników

- błędnie buduje wypowiedzi, pojawiają się błędy gramatyczne, a wyrazy są przekręcane

- ma problemy z podziałem wyrazów na sylaby

- nie rozróżnia i myli wyrazy o podobnym brzmieniu (np. kosa- koza)

 

  • sześciolatek:

- nie wymawia poprawnie wszystkich głosek, nie pojawia się głoska r lub jest deformowana

- mowa nadal jest niezrozumiała dla otoczenia i znacznie odbiega od poziomu mowy rówieśników

- nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski

- czyta słabo i bardzo wolno, głoskuje, nie potrafi złożyć wyrazu w całość, przekręca wyrazy i nie rozumie przeczytanej treści

 

W wieku 6 lat w mowie dziecka powinny występować wszystkie głoski i być prawidłowo realizowane. Dziecko powinno poprawnie budować zdania złożone
i  płynnie opowiadać. Gdy mowa dziecka 6 – letniego i starszego nie posiada wymienionych cech, konieczna jest terapia logopedyczna, która często wymaga uzupełnienia o  terapię pedagogiczną.