Dogoterapia jest pracą zespołu terapeutycznego – człowieka i psa. Jest metodą wspomagającą efekty terapii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz fizjoterapeutycznych. Udział psa wywołując pozytywne emocje uczestników zajęć, motywuje ich do pokonywania trudności. Adresatami są m.in. osoby niepełnosprawne, dzieci z deficytami rozwojowymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach szeroko pojętych działań pedagogicznych z udziałem psa prowadzi się także zajęcia
o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym. Zajęcia edukacyjne mają na celu wypracowanie
u dzieci właściwych (bezpiecznych) postaw w kontakcie z psem, zapoznanie ze światem zwierząt, zasadami życia z czworonożnych przyjacielem i odpowiedzialności za żywe stworzenie.

Edukacja z psem wspiera prawidłowy rozwój sfery emocjonalnej i społecznej dzieci oraz uczy empatii.

W ramach prezentowanej oferty proponujemy dwa rodzaje warsztatów dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

  • Warsztaty dogoterapeutyczne

  • Warsztaty edukacyjne z psem

Warsztaty prowadzone są przez zespół: logopedę oraz przewodnika z psem.

Prowadzimy także dogoterapię indywidualną w "Supełku" oraz z dojazdem do klienta.

 

Wszystkie psy uczestniczące w zajęciach zdały egzamin na psa terapeutycznego lub wizytujacego, posiadają certyfikat dopuszczajacy do pracy z dziećmi.

 

Psy są zadbane, czyste, posiadają niezbędne szczepienia i są pod stała kontrolą weterynaryjną. Przewodnik psa posiada dokumenty do wglądu.

 

Przed przystąpieniem do zajęć każdy z rodziców powinien wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach z psem oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach.

 

Warsztaty dogoterapeutyczne "Cztery łapy i ja" więcej

Warsztaty edukacyjne z psem terapeutycznym "Świat czterech łap - wiem więcej" więcej